โรงเรียนกันทรารมณ์
กรอกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูง
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก