วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ครูไตรรัตน์
ปิดระบบเพื่อตัดเกรด