ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
158English grammar อ32207นายภรภัทร เจริญธงแบบสอบถาม
258English Speaking and ListeningCharlyn Josuemtoiol6แบบสอบถาม
35รวมการจัดสวนเบื้องต้นนายสัตยา ต้นวงศ์2wqjl7pแบบสอบถาม
45รวมการทำไม้ดัดไม้แคระนายสัตยา ต้นวงศ์yxswyhhแบบสอบถาม
558คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนางสาวสมจิตร เพชรผาแบบสอบถาม
65รวมญ32302 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตร3f4lwvzแบบสอบถาม
758ฟิสิกส์ 4นางสุพัตรา ดาวหนujxr6vxแบบสอบถาม
85รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
95รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์5tavcn3แบบสอบถาม
105รวมภาษาอังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์yh4wvreแบบสอบถาม
1158ลำดับเลขคณิตนางสุรจรรยา ละชั่วrbe25soแบบสอบถาม
1258วิทยาศาสตร์กายถาพนางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุลmc6oul6แบบสอบถาม
135รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นายเฉลิม บัวสิงห์slo6am3แบบสอบถาม
145รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นางสาววรรณสา แก้วพวงc24w467แบบสอบถาม
155รวมวิทย์กายภาพ ว32112นางจงกล บัวสิงห์bwoknpoแบบสอบถาม
1658สุขศึกษานายอุดมศักดิ์ สีแสดแบบสอบถาม
1758เคมีนางสมรักษ์ เพชรผาเคมี508แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]