ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
157English grammar อ32207นายภรภัทร เจริญธงแบบสอบถาม
257English Speaking and ListeningCharlyn Josuem4olsxwแบบสอบถาม
35รวมการจัดสวนเบื้องต้นนายสัตยา ต้นวงศ์2wqjl7pแบบสอบถาม
45รวมการทำไม้ดัดไม้แคระนายสัตยา ต้นวงศ์yxswyhhแบบสอบถาม
557คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวลิขิต ศิริบูรณ์Oepg5gkแบบสอบถาม
657คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนางสาวลิขิต ศิริบูรณ์uvvlmkvแบบสอบถาม
757ชีววิทยา 4นายไพโรจน์ เทียบคุณvhti3ojแบบสอบถาม
85รวมญ32302 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตร3f4lwvzแบบสอบถาม
957ฟิสิกส์4นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล5xaq7a2แบบสอบถาม
105รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
115รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์5tavcn3แบบสอบถาม
125รวมภาษาอังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์yh4wvreแบบสอบถาม
1357ภาษาไทยพื้นฐานนางนิลบล เงินดีynb36c3แบบสอบถาม
145รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นายเฉลิม บัวสิงห์slo6am3แบบสอบถาม
155รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นางสาววรรณสา แก้วพวงc24w467แบบสอบถาม
165รวมวิทย์กายภาพ ว32112นางจงกล บัวสิงห์bwoknpoแบบสอบถาม
1757สุขศึกษานายอุดมศักดิ์ สีแสดแบบสอบถาม
1857เคมีนางสมรักษ์ เพชรผาเคมี507แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]