ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
155English grammar อ32207นายภรภัทร เจริญธงแบบสอบถาม
255English Speaking and ListeningCharlyn Josuebxv6t6yแบบสอบถาม
35รวมการจัดสวนเบื้องต้นนายสัตยา ต้นวงศ์2wqjl7pแบบสอบถาม
45รวมการทำไม้ดัดไม้แคระนายสัตยา ต้นวงศ์yxswyhhแบบสอบถาม
555คณิตศาสตร์พื้นฐานนางวรรณภา ศรีใสย์cijaninแบบสอบถาม
655ชีววิทยา 4นายไพโรจน์ เทียบคุณkrt7452แบบสอบถาม
75รวมญ32302 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตร3f4lwvzแบบสอบถาม
855ฟิสิกส์ 4นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุลtght6l6แบบสอบถาม
95รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
105รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์5tavcn3แบบสอบถาม
115รวมภาษาอังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์yh4wvreแบบสอบถาม
1255ภาษาไทยพื้นฐานนางนิลบล เงินดีqsvnureแบบสอบถาม
135รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นายเฉลิม บัวสิงห์slo6am3แบบสอบถาม
145รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นางสาววรรณสา แก้วพวงc24w467แบบสอบถาม
155รวมวิทย์กายภาพ ว32112นางจงกล บัวสิงห์bwoknpoแบบสอบถาม
1655สุขศึกษานายอุดมศักดิ์ สีแสดแบบสอบถาม
1755เคมีเพิ่มเติม 4นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์53r2ye3แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]