ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
152English grammar อ32207นายภรภัทร เจริญธงแบบสอบถาม
252English Speaking and ListeningCharlyn Josuez65kuh4แบบสอบถาม
35รวมการจัดสวนเบื้องต้นนายสัตยา ต้นวงศ์2wqjl7pแบบสอบถาม
45รวมการทำไม้ดัดไม้แคระนายสัตยา ต้นวงศ์yxswyhhแบบสอบถาม
552การสื่อและการนำเสนอนางสกุลรัตน์ ทองแสนzn5cdauแบบสอบถาม
652คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวลิขิต ศิริบูรณ์b7j3nfbแบบสอบถาม
75รวมญ32302 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตร3f4lwvzแบบสอบถาม
85รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
95รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์5tavcn3แบบสอบถาม
105รวมภาษาอังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์yh4wvreแบบสอบถาม
1152วิทยาศาสตร์กายภาพนางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล6xdsyo3แบบสอบถาม
125รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นายเฉลิม บัวสิงห์slo6am3แบบสอบถาม
135รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นางสาววรรณสา แก้วพวงc24w467แบบสอบถาม
145รวมวิทย์กายภาพ ว32112นางจงกล บัวสิงห์bwoknpoแบบสอบถาม
1552สุขศึกษานายอุดมศักดิ์ สีแสดแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]