ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
15125/12 d.32210 DebateMiss Annie may pereytkjjszbแบบสอบถาม
25125/12 sc.32112 ScienceMiss Annie may pereypv7e5jkแบบสอบถาม
3512E32102- Fundamental EnglishMr. Raymond Valcia Prajenaldpz6lzyแบบสอบถาม
4512English grammar อ32207นายภรภัทร เจริญธงแบบสอบถาม
5512English Reading and WritingMiss Ruelyn Q. Fernandezyt2wsatแบบสอบถาม
6512English Speaking and ListeningCharlyn Josuehrrnwtyแบบสอบถาม
7512M32102-Basic MathematicsMr. Raymond Valcia Prajenalw5canvhแบบสอบถาม
85รวมการจัดสวนเบื้องต้นนายสัตยา ต้นวงศ์2wqjl7pแบบสอบถาม
95รวมการทำไม้ดัดไม้แคระนายสัตยา ต้นวงศ์yxswyhhแบบสอบถาม
105รวมญ32302 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตร3f4lwvzแบบสอบถาม
115รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
125รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์5tavcn3แบบสอบถาม
135รวมภาษาอังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์yh4wvreแบบสอบถาม
145รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นายเฉลิม บัวสิงห์slo6am3แบบสอบถาม
155รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นางสาววรรณสา แก้วพวงc24w467แบบสอบถาม
165รวมวิทย์กายภาพ ว32112นางจงกล บัวสิงห์bwoknpoแบบสอบถาม
17512สุขศึกษานายอุดมศักดิ์ สีแสดแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]