ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1510English grammar อ32207นายภรภัทร เจริญธงแบบสอบถาม
2510English Speaking and ListeningCharlyn Josuegcbhozdแบบสอบถาม
35รวมการจัดสวนเบื้องต้นนายสัตยา ต้นวงศ์2wqjl7pแบบสอบถาม
45รวมการทำไม้ดัดไม้แคระนายสัตยา ต้นวงศ์yxswyhhแบบสอบถาม
5510คณิตศาตร์เพิ่มเติมนางวรรณภา ศรีใสย์4hiykumแบบสอบถาม
65รวมญ32302 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตร3f4lwvzแบบสอบถาม
7510ฟิสิกส์ 4นางสุพัตรา ดาวหนujxr6vxแบบสอบถาม
85รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
95รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์5tavcn3แบบสอบถาม
105รวมภาษาอังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์yh4wvreแบบสอบถาม
11510ลำดับเลขคณิตนางสุรจรรยา ละชั่วrbe25soแบบสอบถาม
125รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นายเฉลิม บัวสิงห์slo6am3แบบสอบถาม
135รวมวิทยาศาสตร์กายภาพ ว32112นางสาววรรณสา แก้วพวงc24w467แบบสอบถาม
145รวมวิทย์กายภาพ ว32112นางจงกล บัวสิงห์bwoknpoแบบสอบถาม
15510สุขศึกษานายอุดมศักดิ์ สีแสดแบบสอบถาม
16510เคมีนางสมรักษ์ เพชรผาเคมี510แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]