ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
143English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padioiuqfektแบบสอบถาม
243การงานอาชีพนางสาวศรีไพร ยอดสายedgkkvuแบบสอบถาม
34รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
44รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
54รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
64รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
74รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
84รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
94รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
104รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
1143ภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์j6gdtvsแบบสอบถาม
124รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
1343ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
1443สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
1543ห้องสมุดสารสนเทศ2นายวิชา กิ่งทองgrvo5veแบบสอบถาม
164รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
1743เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ5jg7onvแบบสอบถาม
1843แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
1943ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2นางสมสุข ลาสุนนท์eoyothqแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]