ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
139English listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padiosoomnx4แบบสอบถาม
23รวมกรีฑา๖ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW23202แบบสอบถาม
33รวมการขยายพันธุ์พืชนายสัตยา ต้นวงศ์ibp6qaxแบบสอบถาม
439การงานอาชีพพื้นฐานนายสัตยา ต้นวงศ์p6peo33แบบสอบถาม
539ญ23202 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตรbakpl5sแบบสอบถาม
63รวมประวัติศาสตร์นางชุติมา ทีปีเนตรwvjnzdiแบบสอบถาม
73รวมฟุตซอล6นายสมศักดิ์ นาเรืองพ23206แบบสอบถาม
83รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
93รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์jmackcexแบบสอบถาม
1039ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางรัตติญากรณ์ ทุมแถวหนองคายzvtkkjkแบบสอบถาม
1139วิทยาศาสตร์6นางสาวกรณัฐ สถานพงษ์wfqv22vแบบสอบถาม
123รวมวิทยาศาสตร์ความงาม ว23201 (เลือกเพิ่มเติม)นางสาววิรยา แก่นคำ3cvb7giแบบสอบถาม
1339สุขศึกษานายวัชระชัย สุรวิทย์wdpekpkแบบสอบถาม
143รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ23211แบบสอบถาม
153รวมเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)นายดุริยางค์ ก้อนคำs36kupgแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]