ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
138English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolashcxltccแบบสอบถาม
23รวมกรีฑา๖ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW23202แบบสอบถาม
33รวมการขยายพันธุ์พืชนายสัตยา ต้นวงศ์ibp6qaxแบบสอบถาม
438ญ23202 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตรqc77m63แบบสอบถาม
53รวมประวัติศาสตร์นางชุติมา ทีปีเนตรwvjnzdiแบบสอบถาม
63รวมฟุตซอล6นายสมศักดิ์ นาเรืองพ23206แบบสอบถาม
73รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
83รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์jmackcexแบบสอบถาม
938ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23102)นางสาววาทินี ชินบุตรiv2xepxแบบสอบถาม
1038ภาษาไทยพื้นฐาน 6นางสาวอุทัย สิงหาภูrml5dq4แบบสอบถาม
113รวมวิทยาศาสตร์ความงาม ว23201 (เลือกเพิ่มเติม)นางสาววิรยา แก่นคำ3cvb7giแบบสอบถาม
1238สุขศึกษานายวัชระชัย สุรวิทย์wdpekpkแบบสอบถาม
133รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ23211แบบสอบถาม
143รวมเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)นายดุริยางค์ ก้อนคำs36kupgแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]