ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
137English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padionfalei4แบบสอบถาม
23รวมกรีฑา๖ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW23202แบบสอบถาม
33รวมการขยายพันธุ์พืชนายสัตยา ต้นวงศ์ibp6qaxแบบสอบถาม
437การงานอาชีพพื้นฐานนายสัตยา ต้นวงศ์wz45jpaแบบสอบถาม
537ญ23202 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตรnz5vckfแบบสอบถาม
63รวมประวัติศาสตร์นางชุติมา ทีปีเนตรwvjnzdiแบบสอบถาม
73รวมฟุตซอล6นายสมศักดิ์ นาเรืองพ23206แบบสอบถาม
83รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
93รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์jmackcexแบบสอบถาม
1037ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางรัตติญากรณ์ ทุมแถวหนองคาย5edpa4zแบบสอบถาม
113รวมวิทยาศาสตร์ความงาม ว23201 (เลือกเพิ่มเติม)นางสาววิรยา แก่นคำ3cvb7giแบบสอบถาม
1237สุขศึกษานายวัชระชัย สุรวิทย์wdpekpkแบบสอบถาม
133รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ23211แบบสอบถาม
143รวมเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)นายดุริยางค์ ก้อนคำs36kupgแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]