ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
136English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolassrhn5tyแบบสอบถาม
23รวมกรีฑา๖ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW23202แบบสอบถาม
33รวมการขยายพันธุ์พืชนายสัตยา ต้นวงศ์ibp6qaxแบบสอบถาม
436การงานอาชีพพื้นฐานนายสัตยา ต้นวงศ์sxdg4l4แบบสอบถาม
536ญ23202 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตรzibhy4tแบบสอบถาม
63รวมประวัติศาสตร์นางชุติมา ทีปีเนตรwvjnzdiแบบสอบถาม
73รวมฟุตซอล6นายสมศักดิ์ นาเรืองพ23206แบบสอบถาม
83รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
93รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์jmackcexแบบสอบถาม
1036ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23102)นางสาววาทินี ชินบุตรshei46xแบบสอบถาม
1136ภาษาไทยพื้นฐาน 6นางสาวอุทัย สิงหาภูtph4hedแบบสอบถาม
1236วิทยาศาสตร์6นางสาวกรณัฐ สถานพงษ์2skaki5แบบสอบถาม
133รวมวิทยาศาสตร์ความงาม ว23201 (เลือกเพิ่มเติม)นางสาววิรยา แก่นคำ3cvb7giแบบสอบถาม
1436สุขศึกษานายวัชระชัย สุรวิทย์wdpekpkแบบสอบถาม
153รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ23211แบบสอบถาม
163รวมเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)นายดุริยางค์ ก้อนคำs36kupgแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]