ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
133English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padioynmsy27แบบสอบถาม
23รวมกรีฑา๖ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW23202แบบสอบถาม
33รวมการขยายพันธุ์พืชนายสัตยา ต้นวงศ์ibp6qaxแบบสอบถาม
433การงานอาชีพพื้นฐานนายสัตยา ต้นวงศ์sdr4hnjแบบสอบถาม
533คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวสมจิตร เพชรผาแบบสอบถาม
633ญ23202 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตรixuadyaแบบสอบถาม
73รวมประวัติศาสตร์นางชุติมา ทีปีเนตรwvjnzdiแบบสอบถาม
83รวมฟุตซอล6นายสมศักดิ์ นาเรืองพ23206แบบสอบถาม
93รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
103รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์jmackcexแบบสอบถาม
1133ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางรัตติญากรณ์ ทุมแถวหนองคายwto3ro6แบบสอบถาม
123รวมวิทยาศาสตร์ความงาม ว23201 (เลือกเพิ่มเติม)นางสาววิรยา แก่นคำ3cvb7giแบบสอบถาม
1333สุขศึกษานายวัชระชัย สุรวิทย์wdpekpkแบบสอบถาม
143รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ23211แบบสอบถาม
153รวมเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)นายดุริยางค์ ก้อนคำs36kupgแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]