ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
13123/12 sc.23102 ScienceMiss Annie may pereyez4nj6gแบบสอบถาม
2312ArtsMr.Cyrel Nino Villordonep4uvtiแบบสอบถาม
3312ComputerMr.Cyrel Nino Villordonrpfdxeeแบบสอบถาม
4312English FundamentalMiss Ruelyn Q. Fernandezsedrbygแบบสอบถาม
5312English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolasevfisodแบบสอบถาม
6312HealthMiss Ruelyn Q. Fernandezgawwk2nแบบสอบถาม
7312M23102-Basic MathematicsMr. Raymond Valcia Prajenalduyzecuแบบสอบถาม
8312Occupation and TechnologyMiss Ruelyn Q. Fernandezh2ojo4mแบบสอบถาม
9312Social StudiesMiss Ruelyn Q. Fernandezpqf3hmtแบบสอบถาม
103รวมกรีฑา๖ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW23202แบบสอบถาม
113รวมการขยายพันธุ์พืชนายสัตยา ต้นวงศ์ibp6qaxแบบสอบถาม
12312ญ23202 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตรwln5arcแบบสอบถาม
133รวมประวัติศาสตร์นางชุติมา ทีปีเนตรwvjnzdiแบบสอบถาม
143รวมฟุตซอล6นายสมศักดิ์ นาเรืองพ23206แบบสอบถาม
153รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
163รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์jmackcexแบบสอบถาม
17312ภาษาไทยพื้นฐาน 6นางสาวอุทัย สิงหาภูburbv65แบบสอบถาม
183รวมวิทยาศาสตร์ความงาม ว23201 (เลือกเพิ่มเติม)นางสาววิรยา แก่นคำ3cvb7giแบบสอบถาม
193รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ23211แบบสอบถาม
203รวมเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)นายดุริยางค์ ก้อนคำs36kupgแบบสอบถาม
21312แนะแนวนางพรทิพย์ นาเรืองก23904แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]