ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1311English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padiorig5vfxแบบสอบถาม
23รวมกรีฑา๖ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW23202แบบสอบถาม
33รวมการขยายพันธุ์พืชนายสัตยา ต้นวงศ์ibp6qaxแบบสอบถาม
4311ญ23202 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตรhzpwgflแบบสอบถาม
53รวมประวัติศาสตร์นางชุติมา ทีปีเนตรwvjnzdiแบบสอบถาม
63รวมฟุตซอล6นายสมศักดิ์ นาเรืองพ23206แบบสอบถาม
73รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
83รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์jmackcexแบบสอบถาม
9311ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางรัตติญากรณ์ ทุมแถวหนองคาย4czsmtgแบบสอบถาม
10311วิทยาศาสตร์6นางสาวกรณัฐ สถานพงษ์ntakbcdแบบสอบถาม
113รวมวิทยาศาสตร์ความงาม ว23201 (เลือกเพิ่มเติม)นางสาววิรยา แก่นคำ3cvb7giแบบสอบถาม
12311สุขศึกษานายวัชระชัย สุรวิทย์wdpekpkแบบสอบถาม
133รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ23211แบบสอบถาม
143รวมเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)นายดุริยางค์ ก้อนคำs36kupgแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]