ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1310English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolaswezifkeแบบสอบถาม
23รวมกรีฑา๖ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW23202แบบสอบถาม
33รวมการขยายพันธุ์พืชนายสัตยา ต้นวงศ์ibp6qaxแบบสอบถาม
4310ญ23202 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตรnaw34zeแบบสอบถาม
53รวมประวัติศาสตร์นางชุติมา ทีปีเนตรwvjnzdiแบบสอบถาม
63รวมฟุตซอล6นายสมศักดิ์ นาเรืองพ23206แบบสอบถาม
73รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
83รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์jmackcexแบบสอบถาม
9310ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23102)นางสาววาทินี ชินบุตรczqurkaแบบสอบถาม
10310ภาษาไทยพื้นฐาน 6นางสาวอุทัย สิงหาภูq63agxhแบบสอบถาม
11310วิทยาศาสตร์5นางวิมลมาศ ประทุมมังค์7rnhzwrแบบสอบถาม
123รวมวิทยาศาสตร์ความงาม ว23201 (เลือกเพิ่มเติม)นางสาววิรยา แก่นคำ3cvb7giแบบสอบถาม
13310สุขศึกษานายวัชระชัย สุรวิทย์wdpekpkแบบสอบถาม
143รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ23211แบบสอบถาม
153รวมเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)นายดุริยางค์ ก้อนคำs36kupgแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]