ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
131English Listening & SpeakingMiss Acosta Chloe Padioumq5rymแบบสอบถาม
23รวมกรีฑา๖ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW23202แบบสอบถาม
33รวมการขยายพันธุ์พืชนายสัตยา ต้นวงศ์ibp6qaxแบบสอบถาม
431การงานอาชีพพื้นฐานนายสัตยา ต้นวงศ์h547q2iแบบสอบถาม
531การงานอาชีพ​นางสุดใจ วงศ์คูณXyt6zdbแบบสอบถาม
631ญ23202 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตร557vylzแบบสอบถาม
73รวมประวัติศาสตร์นางชุติมา ทีปีเนตรwvjnzdiแบบสอบถาม
83รวมฟุตซอล6นายสมศักดิ์ นาเรืองพ23206แบบสอบถาม
93รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
1031ภาษาจีนนางสาวญาณิศา โตมรvckezj4แบบสอบถาม
113รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์jmackcexแบบสอบถาม
1231ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23102)นางสาววาทินี ชินบุตรad3p6xbแบบสอบถาม
1331วิทยาศาสตร์6นางสาวกรณัฐ สถานพงษ์6w7hpkyแบบสอบถาม
143รวมวิทยาศาสตร์ความงาม ว23201 (เลือกเพิ่มเติม)นางสาววิรยา แก่นคำ3cvb7giแบบสอบถาม
1531สุขศึกษานายวัชระชัย สุรวิทย์wdpekpkแบบสอบถาม
163รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ23211แบบสอบถาม
173รวมเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)นายดุริยางค์ ก้อนคำs36kupgแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]