ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
129English Speaking and ListeningCharlyn Josuei4fknf7แบบสอบถาม
22รวมกรีฑา๔ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22202แบบสอบถาม
329การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นนายวิชา กิ่งทองaw2pq35แบบสอบถาม
42รวมช่างแกะสลักและตกแต่งอาหารนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูh73r2x6แบบสอบถาม
529ประวัติศาสตร์นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย222999แบบสอบถาม
62รวมฟุตซอล4นายสมศักดิ์ นาเรืองพ22206แบบสอบถาม
72รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
829ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้นนางสาวลลิตา คำศรี7anqyex แบบสอบถาม
92รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nc4ch4wแบบสอบถาม
1029ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติidlqibhแบบสอบถาม
1129วิทยาศาสตร์3นางวิมลมาศ ประทุมมังค์แบบสอบถาม
1229สุขศึกษาว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22103แบบสอบถาม
132รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ22211แบบสอบถาม
1420การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m2
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]