ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
128English speaking and listeningMr.Rixson P. Ontanillasyxkmrsvแบบสอบถาม
22รวมกรีฑา๔ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22202แบบสอบถาม
328การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นนางสกุลรัตน์ ทองแสนgezmu4mแบบสอบถาม
428คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวจารุพร แก้วลา5xlzty3แบบสอบถาม
52รวมช่างแกะสลักและตกแต่งอาหารนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูh73r2x6แบบสอบถาม
628ประวัติศาสตร์นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย222888แบบสอบถาม
72รวมฟุตซอล4นายสมศักดิ์ นาเรืองพ22206แบบสอบถาม
82รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
928ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้นนางสาวลลิตา คำศรี22wxygsแบบสอบถาม
102รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nc4ch4wแบบสอบถาม
1128ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางอุดมพร ศรีสำอางค์07062509แบบสอบถาม
1228สุขศึกษาว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22103แบบสอบถาม
132รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ22211แบบสอบถาม
1420การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m2
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]