ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
127English Speaking and ListeningCharlyn Josuexzu4srcแบบสอบถาม
22รวมกรีฑา๔ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22202แบบสอบถาม
327การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นนายวิชา กิ่งทอง y34kjopแบบสอบถาม
427คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี5nhcivvแบบสอบถาม
52รวมช่างแกะสลักและตกแต่งอาหารนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูh73r2x6แบบสอบถาม
627ประวัติศาสตร์นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย222777แบบสอบถาม
72รวมฟุตซอล4นายสมศักดิ์ นาเรืองพ22206แบบสอบถาม
82รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
927ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้นนางสาวลลิตา คำศรีceu22d7แบบสอบถาม
102รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nc4ch4wแบบสอบถาม
1127ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติntwcifbแบบสอบถาม
1227สุขศึกษาว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22103แบบสอบถาม
132รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ22211แบบสอบถาม
1420การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m2
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]