ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
126English speaking and listeningMr.Rixson P. Ontanillas3tqsh6xแบบสอบถาม
22รวมกรีฑา๔ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22202แบบสอบถาม
326การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นนางสกุลรัตน์ ทองแสนanr6hjxแบบสอบถาม
426คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวจารุพร แก้วลาupoei2jแบบสอบถาม
52รวมช่างแกะสลักและตกแต่งอาหารนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูh73r2x6แบบสอบถาม
626ประวัติศาสตร์นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย222666แบบสอบถาม
72รวมฟุตซอล4นายสมศักดิ์ นาเรืองพ22206แบบสอบถาม
82รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
926ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้นนางสาวลลิตา คำศรีijhuqhsแบบสอบถาม
102รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nc4ch4wแบบสอบถาม
1126ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางอุดมพร ศรีสำอางค์07062509แบบสอบถาม
1226สุขศึกษาว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22103แบบสอบถาม
132รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ22211แบบสอบถาม
1420การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m2
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]