ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
125English Speaking and ListeningCharlyn Josuey662hslแบบสอบถาม
22รวมกรีฑา๔ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22202แบบสอบถาม
325การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นนายวิชา กิ่งทองnlqplgtแบบสอบถาม
425คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี6lsqcsnแบบสอบถาม
52รวมช่างแกะสลักและตกแต่งอาหารนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูh73r2x6แบบสอบถาม
625ประวัติศาสตร์นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย222555แบบสอบถาม
72รวมฟุตซอล4นายสมศักดิ์ นาเรืองพ22206แบบสอบถาม
82รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
925ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้นนางสาวลลิตา คำศรี5aa4eqxแบบสอบถาม
102รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nc4ch4wแบบสอบถาม
1125สุขศึกษาว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22103แบบสอบถาม
122รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ22211แบบสอบถาม
1320การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m2
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]