ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
123English Speaking and ListeningCharlyn Josuechhyki7แบบสอบถาม
22รวมกรีฑา๔ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22202แบบสอบถาม
323การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นนายวิชา กิ่งทองmdycdkiแบบสอบถาม
42รวมช่างแกะสลักและตกแต่งอาหารนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูh73r2x6แบบสอบถาม
523ประวัติศาสตร์นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย222333แบบสอบถาม
62รวมฟุตซอล4นายสมศักดิ์ นาเรืองพ22206แบบสอบถาม
72รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
823ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้นนางสาวลลิตา คำศรี3vjq6i2แบบสอบถาม
92รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nc4ch4wแบบสอบถาม
1023ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางอุดมพร ศรีสำอางค์07062509แบบสอบถาม
1123สุขศึกษาว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22103แบบสอบถาม
122รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ22211แบบสอบถาม
1320การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m2
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]