ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
12122/12 sc.22102 ScienceMiss Annie may pereyxmwhadfแบบสอบถาม
2212ArtsMr.Cyrel Nino Villordonf7jzdfsแบบสอบถาม
3212ComputerMr.Cyrel Nino Villordonlmlxi5gแบบสอบถาม
4212English FundamentalMr.Cyrel Nino Villordonb7563wkแบบสอบถาม
5212English speaking and listeningMr.Rixson P. Ontanillasndz5gtrแบบสอบถาม
6212HealthMiss Ruelyn Q. Fernandez7k7zitnแบบสอบถาม
7212I20202นายภรภัทร เจริญธงแบบสอบถาม
8212M22102-Basic MathematicsMr. Raymond Valcia Prajenal5rvokh5แบบสอบถาม
9212Occupation and TechnologyMiss Ruelyn Q. Fernandezt5qf3ytแบบสอบถาม
10212Social StudiesMiss Ruelyn Q. Fernandezil6k2rvแบบสอบถาม
112รวมกรีฑา๔ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22202แบบสอบถาม
12212การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นนางสกุลรัตน์ ทองแสนhz4qqilแบบสอบถาม
13212คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวจารุพร แก้วลาwhrxpqtแบบสอบถาม
142รวมช่างแกะสลักและตกแต่งอาหารนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูh73r2x6แบบสอบถาม
15212ประวัติศาสตร์นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย222121212แบบสอบถาม
162รวมฟุตซอล4นายสมศักดิ์ นาเรืองพ22206แบบสอบถาม
172รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
18212ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้นนางสาวลลิตา คำศรีpjzcc7bแบบสอบถาม
192รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nc4ch4wแบบสอบถาม
20212ยืดหยุ่นนายสมศักดิ์ นาเรืองพ22104แบบสอบถาม
212รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ22211แบบสอบถาม
2220การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m2
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]