ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1211English Speaking and ListeningCharlyn Josuetymhseoแบบสอบถาม
22รวมกรีฑา๔ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22202แบบสอบถาม
3211การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นนายวิชา กิ่งทองvdsj5uhแบบสอบถาม
4211คณิตศาสตร์พืันฐานนางสาวจารุพร แก้วลาaa34hueแบบสอบถาม
5211คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดีey63emtแบบสอบถาม
62รวมช่างแกะสลักและตกแต่งอาหารนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูh73r2x6แบบสอบถาม
7211ประวัติศาสตร์นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย222111111แบบสอบถาม
82รวมฟุตซอล4นายสมศักดิ์ นาเรืองพ22206แบบสอบถาม
92รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
10211ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้นนางสาวลลิตา คำศรีxrjyylvแบบสอบถาม
112รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nc4ch4wแบบสอบถาม
12211ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติilbxtsvแบบสอบถาม
13211สุขศึกษาว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22103แบบสอบถาม
142รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ22211แบบสอบถาม
1520การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m2
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]