ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
121English Speaking and ListeningCharlyn Josue67xmjazแบบสอบถาม
22รวมกรีฑา๔ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22202แบบสอบถาม
321การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นนายวิชา กิ่งทองk3wcxciแบบสอบถาม
421การสื่อสารและการนำเสนอนางสกุลรัตน์ ทองแสน3lwwbtoแบบสอบถาม
521คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดีdmu26mxแบบสอบถาม
62รวมช่างแกะสลักและตกแต่งอาหารนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูh73r2x6แบบสอบถาม
721ประวัติศาสตร์​นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย222111แบบสอบถาม
82รวมฟุตซอล4นายสมศักดิ์ นาเรืองพ22206แบบสอบถาม
92รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
1021ภาษาจีนนางสาวญาณิศา โตมรgtbohteแบบสอบถาม
1121ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้นนางสาวลลิตา คำศรี7leeya แบบสอบถาม
122รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nc4ch4wแบบสอบถาม
1321ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางอุดมพร ศรีสำอางค์07062509แบบสอบถาม
1421สุขศึกษาว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22103แบบสอบถาม
152รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ22211แบบสอบถาม
1620การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m2
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]