ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
117English speaking and listeningMr.Rixson P. Ontanillaska62xjoแบบสอบถาม
21รวมกรีฑา๒ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW21202แบบสอบถาม
317การงานอาชีพนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูv5mfe6yแบบสอบถาม
41รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูo6fiquoแบบสอบถาม
51รวมฟุตซอล 2นายสมศักดิ์ นาเรืองพ21206แบบสอบถาม
61รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
71รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nh5bejcแบบสอบถาม
817ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาวอรศิริ ผิวจันทร์e3fua3dแบบสอบถาม
917วิทยาศาสตร์นางธนาภา คำผุยwq5ieu2แบบสอบถาม
1017สุขศึกษานายธนโชต ปัญญาสูงพ21103แบบสอบถาม
1117อัตราส่วนนายสมพงษ์ ละชั่วwi6pa4pแบบสอบถาม
1217อัตราส่วนเท่ากันนายสมพงษ์ ละชั่ว64mqb6wแบบสอบถาม
131รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ21211แบบสอบถาม
141รวมเทคโนโลยีนางกนกวรรณ ก้อนคำkqnonwsแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]