ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
113English speaking and listeningMr.Rixson P. Ontanillasvjhwckhแบบสอบถาม
21รวมกรีฑา๒ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW21202แบบสอบถาม
313การงานอาชีพนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูrfgxjrpแบบสอบถาม
41รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูo6fiquoแบบสอบถาม
51รวมฟุตซอล 2นายสมศักดิ์ นาเรืองพ21206แบบสอบถาม
61รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
71รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nh5bejcแบบสอบถาม
813ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาวอรศิริ ผิวจันทร์r3wopywแบบสอบถาม
913วิทยาศาสตร์พื้นฐานม.1นางสาวไอยเรศ โดดชัยtbj6h3mแบบสอบถาม
1013สุขศึกษานายธนโชต ปัญญาสูงพ21103แบบสอบถาม
1113อัตราส่วนและร้อยละนางสุภาวดี สมบูรณ์np5qgdxแบบสอบถาม
121รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ21211แบบสอบถาม
131รวมเทคโนโลยีนางกนกวรรณ ก้อนคำkqnonwsแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]