ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1112English speaking and listeningMr.Rixson P. Ontanillashbawyyrแบบสอบถาม
21รวมกรีฑา๒ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW21202แบบสอบถาม
3112การงานอาชีพนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูnfilnifแบบสอบถาม
41รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูo6fiquoแบบสอบถาม
51รวมฟุตซอล 2นายสมศักดิ์ นาเรืองพ21206แบบสอบถาม
61รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
71รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nh5bejcแบบสอบถาม
8112ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาวอรศิริ ผิวจันทร์ifq4r6qแบบสอบถาม
9112วิทยาศาสตร์นางธนาภา คำผุยwq5jeu2แบบสอบถาม
10112สุขศึกษานายธนโชต ปัญญาสูงพ21103แบบสอบถาม
11112หน้าที่พลเมืองนางชุติมา ทีปีเนตรfg4lnldแบบสอบถาม
121รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ21211แบบสอบถาม
131รวมเทคโนโลยีนางกนกวรรณ ก้อนคำkqnonwsแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]