ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1111English speaking and listeningMr.Rixson P. Ontanillasc6ywancแบบสอบถาม
21รวมกรีฑา๒ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW21202แบบสอบถาม
3111การงานอาชีพนางสาวสุภาพร อ้อมชมภู5sql5plแบบสอบถาม
41รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูo6fiquoแบบสอบถาม
51รวมฟุตซอล 2นายสมศักดิ์ นาเรืองพ21206แบบสอบถาม
61รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
71รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nh5bejcแบบสอบถาม
8111ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาวอรศิริ ผิวจันทร์mnggvbmแบบสอบถาม
9111วิทยาศาสตร์นางธนาภา คำผุยJ67i6e6แบบสอบถาม
10111สุขศึกษานายธนโชต ปัญญาสูงพ21103แบบสอบถาม
11111หน้าที่พลเมืองนางชุติมา ทีปีเนตรfg4lnldแบบสอบถาม
12111อัตราส่วนและร้อยละนางสุภาวดี สมบูรณ์np5qgdxแบบสอบถาม
131รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ21211แบบสอบถาม
141รวมเทคโนโลยีนางกนกวรรณ ก้อนคำkqnonwsแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]