ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1110English speaking and listeningMr.Rixson P. Ontanillasszpl2qzแบบสอบถาม
21รวมกรีฑา๒ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW21202แบบสอบถาม
3110การงานอาชีพนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูpeivyyyแบบสอบถาม
41รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูo6fiquoแบบสอบถาม
51รวมฟุตซอล 2นายสมศักดิ์ นาเรืองพ21206แบบสอบถาม
61รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
71รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nh5bejcแบบสอบถาม
8110วิทยาศาสตร์ 2 ว21102นางสาวรัตนธร ชุปวาeysywc2แบบสอบถาม
9110สุขศึกษานายธนโชต ปัญญาสูงพ21103แบบสอบถาม
10110อัตราส่วนและร้อยละนางสุภาวดี สมบูรณ์np5qgdxแบบสอบถาม
111รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ21211แบบสอบถาม
121รวมเทคโนโลยีนางกนกวรรณ ก้อนคำkqnonwsแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]