ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
111English speaking and listeningMr.Rixson P. Ontanillasbrebpnlแบบสอบถาม
21รวมกรีฑา๒ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW21202แบบสอบถาม
311การงานอาชีพนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูg4ijn6fแบบสอบถาม
411คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดีlnybuerแบบสอบถาม
51รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูo6fiquoแบบสอบถาม
61รวมฟุตซอล 2นายสมศักดิ์ นาเรืองพ21206แบบสอบถาม
71รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
811ภาษาจีนนางสาวญาณิศา โตมรs3o47mxแบบสอบถาม
91รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nh5bejcแบบสอบถาม
1011วิทยาศาสตร์พื้นฐานม.1นางสาวไอยเรศ โดดชัยo7xb224แบบสอบถาม
1111สุขศึกษานายธนโชต ปัญญาสูงพ21103แบบสอบถาม
121รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ21211แบบสอบถาม
131รวมเทคโนโลยีนางกนกวรรณ ก้อนคำkqnonwsแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]